+371 67788996 WURTH profesionāļu izvēle  

SIA WURTH sadarbības nosacījumi, noteikumi un privātuma politika.

SIA “WURTH”

reģ. nr. 40003280809

juridiskā adrese Lubānas iela 143, Rīga LV-1021

wurth@wurth.lv

www.wurth.lv

+371 67788996

Pārdošanas, apkalpošanas noteikumi

Piemērojamība: SIA Wurth (“Wurth Latvija”, un dažkārt šeit tiek dēvēts par “mēs”, “mēs” un “mūsu”) ir pārdevējs starp komersantiem (juridiskām personām). Mēs nepārdodam savus produktus (“Produktu”) patērētājiem (Privātpersonām) Latvijā, kā arī mūsu Produkti nav paredzēti patērētāju lietošanai. Produkti tiek pārdoti pircējiem (katrs — “Pircējs” un dažreiz šeit saukti par “jūs” un “jūsu”) komercdarbības vajadzībām, un tie nav paredzēti tālākai pārdošanai atsevišķiem patērētājiem. Mūsu Produkti ir paredzēti tikai profesionālai lietošanai.

Informācija par bīstamiem materiāliem un produktiem: informācijai personām, kas iegādājas produktus, SIA Wurth nodrošina materiālu datu drošības lapas ("DDL") visiem SIA Wurth pamata sortimentā esošajiem "kontrolējamiem produktiem" bīstamo produktu nozīmē. DDL ir pieejamas tiešsaistē SIA Wurth www.wurth.lv (mūsu "vietne"), vai arī tās var nodrošināt jebkurš SIA Wurth tirdzniecības pārstāvis. Informācija un ieteikumi, kas ietverti ražotāja / piegādātajā sagatavotajā DDL, tiek uzskatīti par precīziem un uzticamiem.

Noteikumi: veicot pasūtījumu, Pircēji pieņem un piekrīt Wurth noteikumiem un nosacījumiem, tostarp ierobežotajai garantijai, kas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Pašreizējos noteikumus un nosacījumus, tostarp ierobežoto garantiju, var iegūt vietnē www.wurth.lv

Cenas: Visas cenas ir norādītas EIRO (EUR) valūtā un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lieliem apjomiem piedāvājumi tiek veidoti pēc individuāla pieprasījuma. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu Wurth tirdzniecības pārstāvi vai SIA Wurth veikalu klientu konsultantu. Ja mēs atklāsim cenas kļūdas vai problēmas ar produkta specifikācijām, tās nekavējoties tiks labotas un labotā cena attieksies uz jūsu pasūtījumu. E-veikalā klientiem ir norādītas cenas jau ar iekļautu atlaidi balstoties uz klienta vēsturiskajiem pirkumiem un apjomu.

Apmaksas nosacījumi: pircējiem, kuriem ir noteikts atliktais maksājums, SIA Wurth standarta kredīta noteikumi ir 7 dienas no rēķina datuma. Par priekšlaicīgu maksājumu klientiem netiek piedāvātas papildus atlaides. Ja nav noslēgts līgums par atlikto maksājumu, maksājums par pirkumu veicams ar avansa rēķina starpniecību, vai uzreiz elektronisko maksājuma karti (Mastercard, Visa) Wurth veikalā. Wurth ir tiesības veikt ieskaitu un atskaitījumu par visām parāda summām. Ja klientam ar atlikto maksājumu ir rēķina apmaksas kavējums, Wurth var aizturēt nākošo pasūtījumu piegādes, atsaukt izsniegto atliktā maksājuma nosacījumus, kā arī nodot parāda piedziņu trešajai personai. Par kavētajiem maksājumiem var tik iekasēts līgumsods 0.1% apmērā par katru kavējuma dienu.

Produktu pieejamība un īpašie pasūtījumi/nav noliktavā: Produkti ir atkarīgi no pieejamības un pasūtīšanas laikā. Dažām īpaša pasūtījuma/noliktavā neesošām precēm ir jāatbilst ražotāja minimālā pasūtījuma daudzuma prasībām pasūtīšanas laikā, un var būt nepieciešams papildu piegādes laiks.

Ja Jūs pasūtiet jums nepieciešamos īpašos (“speciālos”) produktus vai piemēram nestandarta lielus apjomus, kuri nav SIA Wurth ikdienas sortimentā, tad šos produktus nav iespējams atgriezt mums vai samainīt pret kādu citu preci. Pirms šo speciālo produktu pasūtījuma noformēšanas, lūdzu pārliecināties, ka šie jums nepieciešamie speciālie produkti atbilst jums visos nepieciešamajos aspektos un kritērijos (tehniskie dati, īpašības, krāsa, funkcija, pielietošana, utt..). Uz speciālajiem produktiem neattiecas standarta preču atgriešanas kārtība un noteikumi.

Pircēju pasūtījums eksportam: Wurth politika ir piedāvāt produktus tikai piegādei un lietošanai Latvijā; preces tiek pārdotas ar PVN. Pircējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo Wurth, ja kāds Preces pasūtījums ir paredzēts eksportam no Latvijas. Wurth var izvēlēties pieņemt vai noraidīt šādus pasūtījumus. Ja no Wurth iegādātos produktus paredzēts eksportēt, Pircēji uzņemas pilnu atbildību par produktu eksporta organizēšanu no Latvijas un to importu uz citām valstīm un vienmēr ievēro visus piemērojamos tiesību aktus saistībā ar to, tostarp, bet ne tikai, eksporta kontroli, Latvijas likumus un noteikumus. Wurth nekādā gadījumā nebūs eksportētājs. Pircēji turklāt apliecina un garantē, ka tas neeksportēs un nenovirzīs Produktus uz jebkuru valsti vai personu, kurai vai kurai eksports no Latvijas ir aizliegts saskaņā ar piemērojamiem likumiem, noteikumiem, sankciju sarakstiem un regulējumiem.

Nepārvaramas varas apstākļi (Force majeure): Wurth nav atbildīgs par jebkādiem Pircēju bojājumiem, izmaksām vai peļņas zudumu vai jebkādu piegādes aizkavēšanos vai neveiksmi, vai par jebkādu saistību nepildīšanu, ko izraisījis nepārvaramas varas spēks, ko Wurth nevar kontrolēt vai ietekmēt, tostarp, bet ne tikai jebkuras valdības vai valdības padomes, komisijas, departamenta, biroja vai iestādes darbība vai bezdarbība, konfiskācija, karš, blokāde, sacelšanās, iebrukums, karantīnas ierobežojumi, dumpis, ugunsgrēks, epidēmija, dabas stihijas, negadījums, streiks, strāvas padeves pārtraukums un jebkura piegādes, aprīkojuma, darbaspēka vai transporta kavēšanās.

Piegāžu politika: Wurth patur tiesības iekasēt papildus maksu par preču piegādēm, it sevišķi ja tās ir nestandarta vai liela gabarīta preces, kuru pārvietošanai nepieciešama īpaša uzmanība.

Preču īpašumtiesības un riski: Ja preces piegādi veicam mēs, tad risku un atbildību par preces stāvokli uzņemamies mēs, ja preču piegādi uzņematies jūs, tad risks par preču bojājumiem transportēšanas laikā un zaudējumiem ir Jūsu. Īpašumtiesības uz preci pāriet pie pircēja tikai pēc pilnīga rēķina apmaksas.

Preču atgriešanas politika: Netiek pieņemti atpakaļ darbam augstumā drošības preces, pirmās palīdzības, dezinfekcijas preces, SB/HV skrūvju komplekti, kā arī speciālās preces un preces lielos apjomos, kuras tika īpaši pasūtītas priekš klienta. Jebkura preču atgriešana ir jāapstiprina uzņēmumam SIA Wurth, pircējam jāpievieno pirkuma apliecinājums. Preču atgriešanai, kas nav saistīta ar bojājumiem vai zudumiem nosūtīšanas laikā, Produkti ir jāatgriež trīsdesmit (30) dienu laikā pēc nosūtīšanas, un tiem jābūt nelietotiem, oriģinālajā iepakojumā un pilnā iepakojuma daudzumā, kā arī tālākpārdošanai atbilstošā jaunas preces stāvoklī.

Preču garantijas nosacījumi: Wurth apņemas saviem klientiem nodrošināt augstas kvalitātes preces un apkalpošanas servisu. Mūsu centieni ir nodrošināt preces bez ražošanas defektiem, kuras klientiem lietojot tam paredzētajā veidā un normālā režīmā, pildīs savu funkciju bez problēmām. Wurth standarta preču garantijas periods ir 1 gads profesionālai lietošanai.

Preces bezmaksas remonts vai tās nomaiņa (ar tādu pašu vai līdzīgu produktu), vai naudas atmaksa par sākotnējo pārdošanas cenu pēc SIA Wurth izvēles tiks nodrošināta, ja SIA Wurth standarta preču garantijas izmeklēšanas procesā tiks konstatēts, ka produkts ir pareizi uzstādīts, pielāgots, lietots un uzturēts.

Jebkurš garantijas remonts vai preču nomaiņa klientam tiks veikta bez maksas par detaļām vai darbu.

Garantija nosacījumi nav attiecināma uz gadījumiem, kad Prece (-ei):

 • iestājies dabīgais preču nolietojums;
 • beidzies derīguma termiņš;
 • neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša iestrāde, montāža vai uzstādīšana;
 • neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša Preces sagatavošana darbam vai ekspluatācija, neievērojot Preces Ražotāja norādes;
 • veikts nesankcionēts remonts (piemēram, atvērts korpuss, izjauktas Preces detaļas, mehānismi u.tml.), ko Preces ikdienas ekspluatācijā nav paredzēts veikt, un to veikusi persona, kas nav Wurth pārstāvis;
 • nepieciešama mehāniski bojātu detaļu nomaiņa, tīrīšana, smērvielu papildināšana vai tehniskā apkope;
 • bijusi pakļauta instrukcijā neparedzētai apkārtējās vides ietekmei (neatbilstoša temperatūra, mitrums, dabas stihijas (zibens, ugunsgrēks, plūdi u.c.), un svešu priekšmetu (šķidrumu, kukaiņu u.c. objektu nokļūšanai tās detaļās));
 • pārlieku liela spēka izmantošana
 • nepietiekama apkope
 • modifikācijām un/vai izmaiņām, kas veiktas bez nepārprotamas rakstiskas SIA Wurth atļaujas.

Preču garantijas un apkopju izpildes vieta un veids: Klientam ir tiesības pieteikt Prasījumu par Preces garantijas pieprasījumu jebkurā Wurth veikalā Latvijas Republikas teritorijā vai pie jebkura SIA Wurth tirdzniecības pārstāvja – neatkarīgi no preces iegādes vietas Latvijā un veida (veikals, pārstāvis, tele-pārdošana vai e-veikals). Nododot Preci garantijas remontam Wurth veikalā, klients piesaka Preču garantijas pieprasījumu, kurā norāda konstatēto Preces defektu un tās izpausmes, un uzrāda Wurth izsniegtu darījuma apliecinošu dokumenta oriģinālu. Arī preču nodošanu uz tehnisko apkopi Klients var veikt jebkurā Wurth veikalā Latvijas Republikas teritorijā vai pie jebkura SIA Wurth tirdzniecības pārstāvja.

Pēc garantijas remonta vai apkopes veikšanas prece tiek nosūtīta atpakaļ klientam pa tiešo vai arī uz to pašu veikalu, kur klients preci nodevis.

Noteikumu grozījumi: mēs paturam tiesības jebkurā brīdī grozīt Noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Pasūtījuma izdarīšanas brīdī, uz jums un šo pasūtījumu attiecas Noteikumi, kas tajā brīdī ir publicētu mūsu tīmekļa vietā.

Katru reizi, pirms veicat pasūtījumu, jums jāpārskata un nepieciešamības gadījumā jāizdrukā šie Noteikumi.

Mūsu atbildības ierobežojums: Lai kāds arī nebūtu zaudējumu iemesls (mājas lapas lietošana, produkta lietošana, kļūdains apraksts, preču piegādes, utt..) Mēs nekādā gadījumā Jums nenesam lielāku atbildību par konkrēto iegādāto preču summu. Katrs no šiem gadījumiem tiek izskatīts individuāli. Var veikt pasūtījumus, ja Jūs piekrītat šim ierobežotās atbildības noteikumiem.

Autortiesības. Visas tiesības ir aizsargātas un pieder Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau, Germany. Tekstu, attēlus, grafiku, skaņu, animācijas un video, kā arī to izvietojumu Wurth tīmekļa vietnē aizsargā autortiesības un citi aizsardzības likumi. Šīs vietnes saturu nedrīkst kopēt, izplatīt, mainīt vai padarīt pieejamu trešajām personām komerciālos nolūkos. Dažās lapās ir arī attēli, uz kuriem attiecas trešās puses autortiesības.

Attēlu tiesības:

© JJAVA - Fotolia.com

© luigi giordano - Fotolia.com

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

© liliy - Fotolia.com

© James Thew - Fotolia.com

© drubig-photo - Fotolia.com

© PhotographyByMK - Fotolia.com

© Regormark - Fotolia.com

© senoldo - Fotolia.com

Andi Schmid

Julia Schambeck

Scanner GmbH

E-komercijas noteikumi un nosacījumi

Turpinot ar e-pasūtījumu uzņēmumam SIA Wurth (“mēs”), izmantojot wurth.lv (“mūsu vietne”), jūs piekrītat ievērot šī līguma noteikumus (“Noteikumi”). Ja nepiekrītat noteikumiem, neatzīmējiet izvēles rūtiņu “Es piekrītu Wurth Latvija pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem” un neturpiniet savu pasūtījumu. Lūdzu, saglabājiet Noteikumu kopiju. Ja rodas pretrunas starp šiem e-komercijas noteikumiem un nosacījumiem un SIA Wurth pamatnoteikumiem un nosacījumiem, noteicošie ir šie e-komercijas noteikumi un nosacījumi.

Produktu pieejamība: Mūsu vietnē norādītie produkti var iespējams nebūt pieejami brīdī, kad veicat pasūtījumu. Jūsu pasūtījuma piegāde ir atkarīga no preču pieejamības.

Pasūtījumu apstrāde: Pēc pasūtījuma veikšanas mēs nosūtīsim jums pasūtījuma kopsavilkumu uz jūsu norādīto e-pasta adresi, lai mēs varētu jums pēc tam nosūtīt pasūtījuma apstrādes paziņojumus. Pārdošanas pasūtījuma numurs nav uzskatāms par jūsu pasūtījuma galēju apstiprināšanu. Jūsu pasūtījums tiks pilnībā apstiprināts tikai tad, kad preces būs gatavas nosūtīšanai un maksājums būs apstrādāts. Mēs paturam tiesības pieņemt vai noraidīt pasūtījumu, kad esat pabeidzis un veicis pasūtījumu. Mēs arī paturam tiesības jebkura iemesla dēļ atcelt pasūtījumu, pat ja maksājums jau ir veikts. Ja maksājums jau ir veikts, mēs veiksim maksājuma atgriešanu.

Jūsu e-veikala konts: Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot jūsu Wurth e-veikala kontu. Saglabājiet savu lietotājvārdu/paroli drošībā un neļaujiet nevienam citam izmantot jūsu lietotājvārdu vai paroli, lai piekļūtu Wurth e-komercijas platformai. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies jūsu lietotājvārda vai paroles neatļautas izmantošanas rezultātā, ar vai bez jūsu ziņas.

Produktu apraksti: mēs neapgalvojam un negarantējam, ka produktu apraksti un cita informācija mūsu vietnē ir precīza, pilnīga, uzticama, aktuāla vai bez kļūdām. Ja konstatējat, ka jūsu iegādātā prece neatbilst aprakstam, jūsu vienīgais risinājums ir to atgriezt 30 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas datuma.

Īpašie piedāvājumi un atlaižu kodi:

 • Nevar attiecināt uz iepriekš veiktajiem pasūtījumiem.
 • Var izmantot tikai pasūtījumiem, kas veikti, izmantojot mūsu e-komercijas vietni.
 • Nevar apvienot ar citiem atlaižu kodiem, īpašajām līgumcenām vai citiem īpašiem piedāvājumiem, akcijām.
 • Katrs klients var izmantot tikai vienu reizi.
 • Uz atsevišķiem produktiem īpašie piedāvājumi un atlaižu kodi var neattiekties.
 • Lai izmantotu atlaižu kodu, tas ir jāievada pirms pasūtījuma noformēšanas.

Piegāde: piegādes izmaksas tiks norādītas izrakstīšanās laikā. Faktiskās piegādes izmaksas būs atkarīgas no pasūtījuma summas eiro, ja vien iepriekšējos rakstiskajos līgumos nav noteikts citādi.

Privātuma politika:

Datu aizsardzības mērķis un arī mūsu SIA WURTH mērķis ir nodrošināt, ka personas dati tiek apstrādāti tā, lai tiktu aizsargātas katra datu subjekta tiesības uz privātumu.

Lai sasniegtu šo mērķi, visām par personas datu apstrādi atbildīgajām funkcijām ir jāievēro piemērojamie ES tiesību akti (ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (ES GDPR)) un visi nacionālie datu aizsardzības likumi.

Personas datus var vākt un apstrādāt tikai saskaņā ar ES GDPR vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem. ES GDPR galvenie pamatprincipi ir:

 • Apstrādes likumība, apstrādes godīgums, caurspīdīgums
 • Mērķa ierobežojums
 • Datu minimizēšana
 • Datu apstrādes precizitāte
 • Krātuves ierobežošanas un dzēšanas koncepcijas
 • Integritāte un konfidencialitāte

SSL/TLS šifrēšana

Šī vietne izmanto SSL vai TLS šifrēšanu drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātu konfidenciāla satura pārsūtīšanu, piemēram, pasūtījumus vai pieprasījumus, ko jūs nosūtāt mums kā vietnes operatoram. Šifrētu savienojumu var atpazīt, ja pārlūkprogrammas adreses josla mainās no “http://” uz “https://” un adreses joslā tiek parādīts bloķēšanas simbols.

Kad ir aktivizēta SSL un/vai TSL šifrēšana, trešās puses nevar nolasīt datus, ko mums pārsūtāt.

Datu apkopošana mūsu vietnē un Sīkdatnes

Dažas SIA WURTH tīmekļa vietnes izmanto tā sauktās sīkdatnes. Sīkdatnes palīdz padarīt mūsu vietni lietotājam draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas tiek ievietoti jūsu datorā un saglabāti jūsu interneta pārlūkprogrammā.

Jūs varat pielāgot savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai pārliecinātos, ka esat informēts par sīkdatņu izmantošanu, un tikai atļaut sīkfailus atsevišķos gadījumos, pieņemt sīkfailus tikai noteiktām lietojumprogrammām vai vispār atteikt sīkfailus un aktivizēt automātisko sīkfailu dzēšanu, aizverot interneta pārlūkprogrammu. Kad sīkdatnes ir deaktivizētas, dažas šajā tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas var vairs nedarboties pareizi.

Mēs apstrādājam sīkfailus līgumu izpildei, ja vien tie ir nepieciešami elektroniskās saziņas procesiem vai mūsu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, iepirkumu groza funkcija). SIA WURTH izmanto šīs sīkdatnes galvenokārt, lai apstrādātu jūsu pasūtījumus tiešsaistes veikalā. Jebkuru citu sīkfailu (piemēram, sīkfailu, lai analizētu jūsu pārlūkošanas uzvedību) glabāšana šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir aplūkota atsevišķi, un apstrāde ir atkarīga no jūsu iepriekšējas piekrišanas.

Servera žurnālfaili

Apmeklējot mūsu vietni, mēs apstrādājam informāciju tā sauktajos servera žurnālfailos, kurus jūsu pārlūkprogramma mums nosūta automātiski. Apstrādes mērķis ir pareizi parādīt mūsu klātbūtni internetā un nodrošināt mūsu vietnes drošu darbību.

Apstrādāto datu kategorijas

 • Iepriekš minētajiem nolūkiem tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: Pārlūkprogrammas veids un versija
 • Izmantota operētājsistēma
 • Novirzītāja URL
 • Piekļuves ierīces resursdatora nosaukums
 • Servera pieprasījuma laiks
 • IP adrese

Šie dati netiek apvienoti ar citiem datu avotiem.

Juridiskais pamats

Dati tiek apstrādāti uz likumīga pamata, kas noteikts ES GDPR 6. panta 1. f punktā. Kā vietnes operatoram mums ir likumīgas intereses pareizi atspoguļot mūsu klātbūtni internetā un nodrošināt vietnes drošu darbību.

Uzglabāšanas periodi

Dati, kas tiek apstrādāti saistībā ar servera žurnālfailu vākšanu, tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams to konkrētajiem mērķiem.

Saziņas veidlapa

Kad nosūtāt mums pieprasījumu, izmantojot saziņas veidlapu, mēs saglabāsim Jūsu datus no pieprasījuma veidlapas, tostarp visus Jūsu sniegto kontaktinformāciju, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu un atbildētu uz visiem papildu jautājumiem.

Juridiskais pamats

Dati, ko ievadījāt saziņas veidlapā, tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm nodrošināt mūsu klientiem vienkāršu veidu, kā sazināties ar mums un uzlabot mūsu klientu apkalpošanu (ES GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), kā arī līguma izpildi. Nepieciešamajai obligātajai informācijai varat pievienot brīvprātīgu informāciju. Šādu datu apstrādes tiesiskais pamats ir jūsu piekrišana saskaņā ar Art. ES GDPR 6. panta 1.a punktu. Jūsu brīvprātīgajā informācijā ietverto datu apstrāde kalpo, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus un sniegtu jums plašāku klientu pieredzi. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu jūsu brīvprātīgi sniegto datu apstrādei. Iepriekš norādīto kontaktinformāciju var izmantot, lai atsauktu jūsu piekrišanu.

Uzglabāšanas periodi

Saziņas veidlapā ievadītos datus mēs glabāsim līdz brīdim, kad pieprasīsiet datu dzēšanu vai datu glabāšanas mērķis vairs nebūs piemērojams (piemēram, pēc jūsu pieprasījuma apstrādes). Var tikt piemēroti likumā noteiktie saglabāšanas periodi.

Personalizēti produktu ieteikumi

Ja esat piekritis sīkdatņu izmantošanai mūsu vietnē, mēs izmantosim Jūsu lietošanas vēsturi, lai sniegtu ieteikumus par produktiem šajā vietnē pēc tam, kad būsiet pieteicies. Tas ietver produktu lapas un kategorijas, kuras apmeklējāt vai meklējāt Würth vietnēs. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu pārlūkošanas uzvedības analīzei. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevarēsim sniegt jums personalizētus produktu ieteikumus, tiklīdz atsauksiet savu piekrišanu.

Juridiskais pamats

Sīkdatnes, lai izveidotu personiskus produktu ieteikumus, tiek saglabātas, pamatojoties uz jūsu piekrišanu saskaņā ar Art. 6 (1f) ES GDPR.

Jūs varat novērst sīkdatņu uzglabāšanu, nepiekrītot sīkdatņu izmantošanai. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka šādi rīkojoties, iespējams, nevarēsit izmantot visas šīs vietnes funkcijas.

Informācija, kas ģenerēta, izmantojot sīkfailus, lai sniegtu personalizētus produktu ieteikumus, netiek nodota trešajām pusēm.

Uzglabāšanas periodi

Ja nepiekrītat, ka jūsu dati tiek uzglabāti un izmantoti, varat pielāgot savas sīkfailu preferences šeit. Jūsu atteikšanās lēmums tiks saglabāts sīkfailā. Ja izdzēsīsiet savus sīkfailus, tiks izdzēsts arī jūsu atteikšanās sīkfails. Nākamajā reizē, kad apmeklēsiet mūsu vietni, jums atkal tiks jautāts, vai sīkfailus drīkst izmantot tīmekļa analīzes nolūkos.

Datu nodošana trešajām personām

Mēs vēlamies iegūt un saglabāt Jūsu uzticēšanos, tāpēc Jūsu personas datus atklāsim tikai būtiskos gadījumos.

Mēs atklājam Jūsu personas datus jebkurai mūsu grupas sabiedrībai (ieskaitot mūsu meitas sabiedrības un mūsu mātes sabiedrību, kā arī visas tās meitas sabiedrības).

Mēs varam nodot Jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem un profesionāliem konsultantiem saistībā ar riska vadību, profesionālām konsultācijām vai ar mērķi celt, realizēt un aizstāvēt juridiskās prasības;

Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. Mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem atklājam Jūsu finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību skatīšanai.

Specifisku pakalpojumu sniegšanas nolūkā Jūsu personas datus varam nodot citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, interneta vietnes mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kurjerdienestiem, serveru un to tehniskās uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, jaunumu vēstuļu sūtīšanas, aptauju veikšanas, sociālo tīklu kontu administrēšanas, klientu apkalpošanas centru, datu aizsardzības amatpersonas pakalpojumu sniedzējiem.

Lai nodrošinātu Likumiskās prasības attiecībā dažādiem pasaulē ieviestajiem sankciju sarakstiem, mēs regulāri pārbaudām vai mūsu Klienti un preču piegādātāji neatrodas šajos sarakstos.

Mēs piesaistīsim tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieviesuši/apņemas ieviest attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošinās attiecīgu datu apstrādes drošības līmeni, kas atbilst fizisko personu, kuru dati tiks apstrādāti saskaņā ar datu apstrādes līgumu, tiesību un brīvību pārkāpšanas riskam, un šāda datu apstrāde atbildīs Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

Jūsu personas datus varam nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī pildot savas juridiskās saistības, kā arī, ja rodas nepieciešamība aizsargāt Jūsu vai citu personu intereses. Tiešā mārketinga nolūkā personas datus ar Jūsu piekrišanu varam nodot mūsu partneriem, kuri sniedz mums mārketinga pakalpojumus.

Šajā nodaļā norādītie datu saņēmēji var atrasties arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas robežām. Jūsu personas datus nodosim tikai tādām trešajām personām, kuras ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktās prasības.

Kā un kādus datus izmantojamTo mērķi un kāpēc izmantojam?
Jūsu kontaktinfomācija (e-pasta adrese, telefona nummurs, nodarbošanās industrija, darbinieku skaits uzņēmumā)Tas ir nepieciešams, lai varētu izmantot Jūsu norādīto tālruņa numuru un e-pastu ar mērķi sazināties ar Jums par esošo pasūtījumu un sniegt konsultācijas par jautājumiem, kas varētu būt radušies.
 Šādā veidā cenšamies saskaņā ar likumīgām mūsu interesēm sniegt kvalitatīvus, Jūsu vēlmēm un nodarbošanās sfērai atbilstošus pakalpojumus, nodrošinot Jums iespēju iegādāties Jums nepieciešamās preces. Jūs varat jebkurā brīdī izteikt nepiekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu, sazinoties pa e-pastu: wurth@wurth.lv vai ar kādu no mūsu tirdzniecības pārstāvjiem.
 Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas likumiskās saistības attiecībā uz dažādiem starptautiskajiem sankciju sarakstiem. Ar regularitāti mēs pārbaudām visus savus klientus un sadarbības partnerus šajos sarakstos.
Piegādājot Jūsu pasūtītās un iegādātās preces uz Jūsu norādīto maksātāja un/vai piegādes adresi, sagatavojot pasūtījumu saņemšanai preču izsniegšanas vietā un izrakstot rēķinu.Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums. Mums nebūs iespējas nosūtīt Jums vai nodrošināt iespēju saņemt pasūtītās preces, ja Jūs nenorādīsiet savu vārdu, uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju.
Sūtot Jums informāciju par mūsu jaunajiem produktiem un pakalpojumiem pa e-pastu, ar SMS, Whatsup platformā vai pa parasto pastu, zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa numuru un sūtot aptaujas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai uz Jūsu norādīto e-pastu ar SMS ziņām vai lietojumprogrammā.Šo darbību mērķis ir nodrošināt Jūs ar visu jaunāko informāciju un uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti. Šo informāciju sniedzam tikai ar Jūsu piekrišanu.
 Jūs varat jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu šādu Jūsu datu izmantošanai, sazinoties pa e-pastu wurth@wurth.lv vai izmantojot atsaukšanas saiti, kas pieejama Jums pa e-pastu ar SMS ziņām sūtītājā paziņojumā, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.
Jūsu maksājuma informācija 
Pieņemot un atmaksājot naudu.
Par krāpniecības novēršanu un konstatēšanu.
Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums.
Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, lai aizsargātu Jūs un SIA Wurth.
Pirkuma un darbību vēsture 
Pārdodot Jums preces. Un sniedzot pakalpojumus un palīdzību, kā arī kārtojot naudas atmaksas jautājumus.Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums (šim mērķim izmantojam tikai Jūsu pirkuma vēsturi).
 Jūs varat jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu šādu Jūsu datu izmantošanai, sazinoties pa e-pastu wurth@wurth.lv vai izmantojot atsaukšanas saiti, kas pieejama Jums pa e-pastu ar SMS ziņām sūtītājā paziņojumā, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā.
Informācija par Jūsu iekārtu 
Informācija, kuru sniedzat mums, pārlūkojot mūsu interneta vietni un izmantojot mūsu lietojumprogrammu, tostarp arī interneta protokola (IP) adrese un iekārtas tips, ekrāna izšķirtspēja un (izvēloties informācijas koplietošanu ar mums) Jūsu atrašanās vietas dati, kā arī informācija par to, kā izmantojat mūsu interneta vietni un lietojumprogrammu. 
Lai pilnveidotu savas lietojumprogrammas un interneta vietni, kā arī, lai varētu Jums noteikt noklusējuma opcijas.Šādā veidā cenšamies nodrošināt pēc iespējas patīkamāku iepirkšanās pieredzi.
Lai aizsargātu savu interneta vietni un lietojumprogrammas.Tas nepieciešams, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, lai aizsargātu Jūs un SIA Wurth
Jūsu personas datu apstrāde sociālo tīklu kontos 
Komunicējot ar Jums, organizējot konkursus un spēles mūsu sociālo tīklu Facebook kontā www.facebook.com/wurthlatvia/, Instagram kontā www.instagram.com/wurth_latvia/, YouTube kanālā www.youtube.com/@wurthlatvia5570/Apstrādāsim Jūsu sniegtos personas datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm – lai informētu par notiekošiem jaunumiem, komunicētu ar mūsu sekotājiem un sociālo lapu apmeklētājiem, uz statistiskās informācijas pamata pielāgotu mūsu sniedzamo informāciju un citas kontos īstenojamās aktivitātes konta apmeklētāju vajadzībām.
Mūsu kontos apstrādāsim Jūsu sniegtos Jūsu sociālā tīkla konta datus – konta vārdu, konta profila fotogrāfiju, Jūsu izteiktās reakcijas (“patīk”) publicētai informācijas, Jūsu atstātos komentārus, mūsu kontā Jūsu publicēto saturu (piemēram, ja komentāros dalīsieties ar fotogrāfijām vai videoierakstiem).Tiesības nepiekrist personas datu apstrādei sociālajos tīklos varat realizēt sociālo tīklu pārvaldītāju paredzētajā kārtībā.
Spēļu un konkursu organizēšanas nolūkā apstrādāsim Jūsu personas datus tā, kā aprakstīts šajā Privātuma politikā. 
Personas dati, kurus Jūs sniedzat, veicot noteiktas darbības sociālajos tīklos, tiek apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar sociālo tīklu pārvaldītāju paredzēto kārtību un to paredzētajos termiņos, un mēs nekādi nevaram to ietekmēt.  

Atruna.

SIA WURTH privātuma politikas paziņojums par konfidencialitāti neattiecas uz trešo pušu pakalpojumu sniedzēju lietojumprogrammām, produktiem, pakalpojumiem, vietnēm vai sociālo mediju funkcijām, kuras var sasniegt, izmantojot saites, kuras mēs piedāvājam informatīvos nolūkos. Izmantojot šīs saites, jūs atstājat SIA WURTH vietni, kā rezultātā pastāv iespēja, ka informāciju par Jums var apkopot vai nodot tālāk trešām personām. SIA WURTH nekādi neietekmē trešo pušu tīmekļa vietnes un nesniedz nekādus ieteikumus vai garantijas attiecībā uz šīm vietnēm vai to datu aizsardzības praksi. Tāpēc mēs iesakām izlasīt un pārskatīt visu to vietņu privātuma politikas, ar kurām ļoti cieši mijiedarbojaties, pirms atļaujat tām vākt, apstrādāt un izmantot jūsu personas datus.