+371 67788996 WURTH profesionāļu izvēle  

SIA WURTH sadarbības nosacījumi un noteikumi.

SIA “WURTH”

reģ. nr. 40003280809

juridiskā adrese Lubānas iela 143, Rīga LV-1021

wurth@wurth.lv

www.wurth.lv

+371 67788996

SIA Wurth neuzņemas nekādu atbildību par šajā lapā (www.wurth.lv) esošās informācijas aktualitāti, pareizību un pilnīgumu vai par nepārtrauktu piekļuvi tai. Ja ir atsauces (saites) uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, SIA Wurth neuzņemas nekādu atbildību par saistīto vietņu saturu.

Atverot trešās puses vietnes īsceļus, Jūs pametat SIA Wurth vietni. Uz trešo pušu piedāvājumiem un trešo pušu vietnēs var būt citi vietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi, tostarp arī cita datu aizsardzības politikas. Tādēļ SIA Wurth izslēdz jebkādu atbildību par trešās puses pārkāpumiem.

Piemērojamība: SIA Wurth (“Wurth Latvija”, un dažkārt šeit tiek dēvēts par “mēs”, “mēs” un “mūsu”) ir pārdevējs starp komersantiem (juridiskām personām). Mēs nepārdodam savus produktus (“Produktu”) patērētājiem (Privātpersonām) Latvijā, kā arī mūsu Produkti nav paredzēti patērētāju lietošanai. Produkti tiek pārdoti pircējiem (katrs — “Pircējs” un dažreiz šeit saukti par “jūs” un “jūsu”) uzņēmējdarbības vajadzībām, un tie nav paredzēti tālākai pārdošanai atsevišķiem patērētājiem. Mūsu Produkti ir paredzēti tikai profesionālai lietošanai.

Informācija par bīstamiem materiāliem un produktiem: informācijai personām, kas iegādājas produktus, SIA Wurth nodrošina materiālu datu drošības lapas ("DDL") visiem SIA Wurth pamata sortimentā esošajiem "kontrolējamiem produktiem" bīstamo produktu nozīmē. DDL ir pieejamas tiešsaistē SIA Wurth www.wurth.lv (mūsu "vietne"), vai arī tās var nodrošināt jebkurš SIA Wurth tirdzniecības pārstāvis. Informācija un ieteikumi, kas ietverti ražotāja / piegādātajā sagatavotajā DDL, tiek uzskatīti par precīziem un uzticamiem.

Pārdošanas apkalpošanas noteikumi

Noteikumi: veicot pasūtījumu, Pircēji pieņem un piekrīt Wurth noteikumiem un nosacījumiem, tostarp ierobežotajai garantijai, kas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Pašreizējos noteikumus un nosacījumus, tostarp ierobežoto garantiju, var iegūt vietnē www.wurth.lv

Cenas: Visas cenas ir norādītas EIRO (EUR) valūtā un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lieliem apjomiem piedāvājumi tiek veidoti pēc individuāla pieprasījuma. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu Wurth tirdzniecības pārstāvi vai SIA Wurth veikalu klientu konsultantu. Ja mēs atklāsim cenas kļūdas vai problēmas ar produkta specifikācijām, tās nekavējoties tiks labotas un labotā cena attieksies uz jūsu pasūtījumu.

Apmaksas nosacījumi: pircējiem, kuriem ir noteikts atliktais maksājums, SIA Wurth standarta kredīta noteikumi ir 7 dienas no rēķina datuma. Par priekšlaicīgu maksājumu klientiem netiek piedāvātas papildus atlaides. Ja nav noslēgts līgums par atlikto maksājumu, maksājums par pirkumu veicams ar avansa rēķina starpniecību, vai uzreiz elektronisko maksājuma karti (Mastercard, Visa) Wurth veikalā. Wurth ir tiesības veikt ieskaitu un atskaitījumu par visām parāda summām. Ja klientam ar atlikto maksājumu ir rēķina apmaksas kavējums, Wurth var aizturēt nākošo pasūtījumu piegādes, atsaukt izsniegto atliktā maksājuma nosacījumus, kā arī nodot parāda piedziņu trešajai personai. Par kavētajiem maksājumiem var tik iekasēts līgumsods 0.1% apmērā par katru kavējuma dienu.

Produktu pieejamība un īpašie pasūtījumi/nav noliktavā: Produkti ir atkarīgi no pieejamības un pasūtīšanas laikā. Dažām īpaša pasūtījuma/noliktavā neesošām precēm ir jāatbilst ražotāja minimālā pasūtījuma daudzuma prasībām pasūtīšanas laikā, un var būt nepieciešams papildu piegādes laiks.

Ja Jūs pasūtiet jums nepieciešamos īpašos (“speciālos”) produktus vai piemēram nestandarta lielus apjomus, kuri nav SIA Wurth ikdienas sortimentā, tad šos produktus nav iespējams atgriezt mums vai samainīt pret kādu citu preci. Pirms šo speciālo produktu pasūtījuma noformēšanas, lūdzu pārliecināties, ka šie jums nepieciešamie speciālie produkti atbilst jums visos nepieciešamajos aspektos un kritērijos (tehniskie dati, īpašības, krāsa, funkcija, pielietošana, utt..). Uz speciālajiem produktiem neattiecas standarta preču atgriešanas kārtība un noteikumi.

Pircēju pasūtījums eksportam: Wurth politika ir piedāvāt produktus tikai piegādei un lietošanai Latvijā. Pircējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo Wurth, ja kāds Preces pasūtījums ir paredzēts eksportam no Latvijas. Wurth var izvēlēties pieņemt vai noraidīt šādus pasūtījumus. Ja no Wurth iegādātos produktus paredzēts eksportēt, Pircēji uzņemas pilnu atbildību par produktu eksporta organizēšanu no Latvijas un to importu uz citām valstīm un vienmēr ievēro visus piemērojamos tiesību aktus saistībā ar to, tostarp, bet ne tikai, eksporta kontroli, Latvijas likumus un noteikumus. Wurth nekādā gadījumā nebūs eksportētājs. Pircēji turklāt apliecina un garantē, ka tas neeksportēs un nenovirzīs Produktus uz jebkuru valsti vai personu, kurai vai kurai eksports no Latvijas ir aizliegts saskaņā ar piemērojamiem likumiem, noteikumiem un regulējumiem.

Nepārvaramas varas apstākļi (Force majeure): Wurth nav atbildīgs par jebkādiem Pircēju bojājumiem, izmaksām vai peļņas zudumu vai jebkādu piegādes aizkavēšanos vai neveiksmi, vai par jebkādu saistību nepildīšanu, ko izraisījis nepārvaramas varas spēks, ko Wurth nevar kontrolēt vai ietekmēt, tostarp, bet ne tikai jebkuras valdības vai valdības padomes, komisijas, departamenta, biroja vai iestādes darbība vai bezdarbība, konfiskācija, karš, blokāde, sacelšanās, iebrukums, karantīnas ierobežojumi, dumpis, ugunsgrēks, epidēmija, dabas stihijas, negadījums, streiks, strāvas padeves pārtraukums un jebkura piegādes, aprīkojuma, darbaspēka vai transporta kavēšanās.

Piegāžu politika: Wurth patur tiesības iekasēt papildus maksu par preču piegādēm, it sevišķi ja tās ir nestandarta vai liela gabarīta preces, kuru pārvietošanai nepieciešama īpaša uzmanība.

Īpašumtiesības un riski: Ja preces piegādi veicam mēs, tad risku un atbildību par preces stāvokli uzņemamies mēs, ja preču piegādi uzņematies jūs, tad risks par preču bojājumiem transportēšanas laikā un zaudējumiem ir Jūsu. Īpašumtiesības uz preci pāriet pie pircēja tikai pēc pilnīga rēķina apmaksas.

Preču atgriešanas politika: Netiek pieņemti atpakaļ darbam augstumā drošības preces, pirmās palīdzības, dezinfekcijas preces, SB/HV skrūvju komplekti, kā arī speciālās preces un preces lielos apjomos, kuras tika īpaši pasūtītas priekš klienta. Jebkura preču atgriešana ir jāapstiprina uzņēmumam SIA Wurth, pircējam jāpievieno pirkuma apliecinājums. Preču atgriešanai, kas nav saistīta ar bojājumiem vai zudumiem nosūtīšanas laikā, Produkti ir jāatgriež trīsdesmit (30) dienu laikā pēc nosūtīšanas, un tiem jābūt nelietotiem, oriģinālajā iepakojumā un pilnā iepakojuma daudzumā, kā arī tālākpārdošanai atbilstošā jaunas preces stāvoklī.

Autortiesības. Visas tiesības ir aizsargātas un pieder Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau, Germany. Tekstu, attēlus, grafiku, skaņu, animācijas un video, kā arī to izvietojumu Wurth tīmekļa vietnē aizsargā autortiesības un citi aizsardzības likumi. Šīs vietnes saturu nedrīkst kopēt, izplatīt, mainīt vai padarīt pieejamu trešajām personām komerciālos nolūkos. Dažās lapās ir arī attēli, uz kuriem attiecas trešās puses autortiesības.

Attēlu tiesības:

© JJAVA - Fotolia.com

© luigi giordano - Fotolia.com

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

© liliy - Fotolia.com

© James Thew - Fotolia.com

© drubig-photo - Fotolia.com

© PhotographyByMK - Fotolia.com

© Regormark - Fotolia.com

© senoldo - Fotolia.com

Andi Schmid

Julia Schambeck

Scanner GmbH

,